Friday, April 29, 2011

Birdhouse tag

Hello all!! Congrats to the Royal Couple!! The wedding was marvelous!! I love the English church traditions, the music, the songs!!

Today I made a small tag. A birdhouse. I did cut it with my Cricut Expression and the Serenade cardridge. I used Tilda paper.

Hallo allemaal!! Felicitaties aan het Koninklijke Paar in Engeland! "The Royal Wedding" was prachtig. Ik hou van de Engelse kerk tradities, de muziek en de liederen!!

Vandaag heb ik een klein label gemaakt. Een vogelhuis. Ik heb de Cricut Expression met de Serenade cardridge gebruikt en Tilda papier.
Have a nice day!
Een fijne dag toegewenst!

xxx
Dutch Tulip
Marja

Thursday, April 28, 2011

Purple Tilda/Paarse Tilda

Goodmorning all, I just finished a card with Purple. I love the Tilda! I used Maja Design paper with plums and on the back hearts. I painted the edges with Picket fence crackle paint. Used some satin ribbon roses from Action. The "sort of" nestabilitie; "labels 10 look-a-like" is a SVG file I cut with my cricut with Sure Cuts a Lot and the nesties I purchased at Scrapped lives .

Goedemorgen allemaal, ik heb net een paarse kaart gefabriekt! Ik vind de Tilda leuk! Ik heb Maja Design papier gebruikt met pruimen en op de achterkant stonden hartjes. Ik heb de randen geverfd met Picket fence crackle paint. De satijnlinten roosjes zijn van de Action. Ik heb de "labels 10 look-a-like" gekocht als SVG file bij Scrapped lives .Greetings all!
Groetjes allemaal!

xxx
Dutch Tulip
Marja

Wednesday, April 27, 2011

Hubby's birthday

Tomorrow my DH will turn 42. Made him a tag to go with his present!
Morgen is m'n lieve mannetje jarig, hij wordt 42. Ik heb een tag gemaakt om aan het kado te hangen (de bladblazer/zuiger).


See y'all later.
Zie jullie later!

xxx
Dutch Tulip
Marja

Monday, April 25, 2011

Red card/Rode kaart

Goodmorning to all,
I made a card with lots of red, crocheted 2 roses to go with it. Colored the image with copics.
Goedemorgen allemaal,
Ik heb een kaart met veel rood gemaakt. Ik heb ook nog 2 roosjes gehaakt om erop te plakken. De afdruk is ingekleurd met Copics.Have a lovely day all!
xxx
Dutch Tulip
Marja

Saturday, April 23, 2011

hmmmmm!!

Here a tiny box made with 3 Tompouces!
Hier een klein doosje gemaakt met 3 Tompoezen.....
Next week I really need to start making cards again.....I'm running out of cards to send...

xxx
Dutch Tulip
Marja

Friday, April 22, 2011

Blessed Easter/Gezegende Pasen

Wishing you all a Blessed Easter/Ik wens jullie allen een Gezegende Pasen.

Piece from the form of "the Lord's Supper":
.....our Lord Jesus Christ (according to the promises made to our forefathers in the Old Testament) was sent of the Father into the world; that he assumed our flesh and blood; that he bore for us the wrath of God (under which we should have perished everlastingly) from the beginning of his incarnation, to the end of his life upon earth; and that he hath fulfilled, for us, all obedience to the divine law, and righteousness; especially, when the weight of our sins and the wrath of God pressed out of him the bloody sweat in the garden, where he was bound that we might be freed from our sins; that he afterwards suffered innumerable reproaches, that we might never be confounded; that he was innocently condemned to death, that we might be acquitted at the judgment-seat of God; yea, that he suffered his blessed body to be nailed on the cross -- that he might fix thereon the handwriting of our sins; and hath also taken upon him! ! self the curse due to us, that he might fill us with his blessings: and hath humbled himself unto the deepest reproach and pains of hell, both in body and soul, on the tree of the cross, when he cried out with a loud voice, "My God, my God! why hast thou forsaken me?" that we might be accepted of God and never be forsaken of him: and finally confirmed with his death and shedding of his blood, the new and eternal testament, that covenant of grace and reconciliation when he said: "It is finished."


Een stukje uit het Formulier voor het Heilig Avondmaal:
dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen, dat onze Heere Jezus Christus, (naar luid der beloften, die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn) van den Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, den toorn Gods (onder welken wij eeuwig hadden moeten verzinken) van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op de aarde voor ons gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der Goddelijke wet voor ons vervuld heeft; voornamelijk, toen Hem de last van onze zonden, en van den toorn Gods, het bloedige zweet in den hof uitgedrukt heeft; waar Hij gebonden werd, opdat Hij ons zou ontbinden; daarna ontallijke smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmermeer te schande zouden worden; onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden; ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat Hij het handschrift onzer zonden daaraan zou hechten; en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat Hij ons met zijn zegening vervullen zou; en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en aan het hout des kruises, toen riep met luider stem: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verIaten?" opdat wij tot God zouden genomen, en nimmermeer van Hem verlaten worden; en heeft eindelijk, met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige Testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen Hij zeide: "Het is volbracht".

Thursday, April 21, 2011

cake anyone??

Fancy some cake anyone?? No calories!!

Wil er iemand soms een stukje cake? Geen calorieën!!!!

Another ice cream cone, with vanilla.
Nog een ijshoorntje, met vanille.

Sewing

Here I made a card for someone who's hobby is sewing.  The dressform and sewingmachine I cut on my Cricut with the Sure Cuts a Lot software. The little spool with thread I made myself. The picture of the tag did'nt want to upload so.....you have to think that one up ;-)


Ik heb een kaart gemaakt voor iemand die naaien als haar hobby heeft. De paspop en naaimachine heb ik met de Sure Cuts a Lot software op mijn Cricut gesneden. Het kleine spoeltje heb ik zelf gemaakt. Om een of andere reden wilde de foto van de losse Tag niet uploaden, dus die moet je er zelf bijverzinnen ;-)Have a nice day!
Fijne dag allemaal!

xxx Dutch Tulip
Marja

Tuesday, April 19, 2011

Another crocheted keychain sweety

Here is another, typical Dutch treat, sweet keychainpastry.
Hier een typisch Nederlands (is dat zo?) verwennerijtje.


De Tompouce!

xxx
Dutch Tulip
Marja

PS: thanks for all the sweet comments on my former posts!!! Dank voor alle lieve berichtjes op de vorige postjes!

Monday, April 18, 2011

Mondaymorning

Goodmorning all,

Last Saturday, our son Martijn turned 15. It was a beautiful day. Some visitors came to celebrate with us.
Here is a picture of the 3 of us that day. Look how tall he is.........

Afgelopen zaterdag werd onze zoon Martijn 15. Het was een mooie dag. We hadden wat visite 's middags en 's avonds om het met ons te vieren. Hier een foto van ons 3 van die dag. Kijk eens hoe lang hij al is....

Here a picture of the sweet stuff I am crocheting.
Hier nog een foto van de zoetigheid die ik aan het haken ben:

Have a nice day.
Een fijne dag toegewenst allemaal!

xxx
Dutch Tulip
Marja

Thursday, April 14, 2011

cupcake keychain

My second post for today. I crocheted a little cupcake and adjusted a keychain to it. I'm satisfied how this one came about!!

Mijn tweede post van vandaag. Ik heb nu een cupcakeje gehaakt en een musketon haakje eraan vast genaaid. Ik ben tevreden over dit werkstukje, misschien geef ik het nu eens niet weg en hou het voor mezelf?! ;)


crocheted yummies

Here are 2 pastries that I tried crocheting. I 'm not really sure about them....But longing to start on the other cakes that are in the book! I'm glad I have something to distract myself and help me through the day and healing (mentally) process!

Hier 2 gebakjes die ik geprobeerd heb te maken. Ik vind ze niet echt denderend, het was ook niet helemaal voledig omschreven en moest dus zelf verzinnen en een beetje goochelen....maar ik heb al zin om de andere gebakjes te gaan haken!! Ik ben in ieder geval blij dat dit me een beetje afleid en me helpt om de dagen door te komen terwijl ik psychisch beter wordt.


Hartelijke groetjes weer
xxx
Dutch Tulip
Marja

Wednesday, April 13, 2011

Crochet/haken

Hello all, no picture today but I wanted you all to know that I received a craftbook I ordered: Crocheting sweetness. So, I'm busy busy busy crocheting and will put pics up as soon as things are finished.

Hallo allemaal, geen foto vandaag, maar ik wilde even delen dat ik het hobbyboek van Astrid Meeusen: Zoetigheid haken heb besteld en binnengekregen. Nu ben ik heerlijk op de bank aan het haken. Ik zal er snel foto's van maken en op m'n blog zetten.

Here is the picture of the book:
Hier is een foto van het boek:

Astrid Meeusen heeft een heel leuk boek gemaakt!! Ik weet alleen niet meer welk blog ze heeft.....

xxx
Dutch Tulip
Marja

Tuesday, April 12, 2011

Goodmorning,

I just made this card for an American girlfriend who has to have surgery this week to get a kidneystone removed.

Paper is from DCWV, the Mariposa stack.


Have a nice day.

xxx
Dutch Tulip
Marja

Monday, April 11, 2011

butterflies

Goodmorning,
Here a light, springy, card.....with.....butterflies, love butterflies!
Hier is een licht, lenteachtige kaart met vlinders, ik hou van vlinders!

and a little card I made for friends who are moving in to another house this week:
en een klein kaartje voor vrienden die van de week gaan verhuizen:
Thanks for all the sweet comments on my last post!
Bedankt voor alle lieve berichtjes op het bericht van eergisteren!
Fijne dag allemaal/ have a nice day!
xxx
Dutch Tulip
Marja

Saturday, April 9, 2011

Dear all/ Lieve allemaal

So sorry to not be able to post a picture of a project or a card, but the depression is so heavy these days....while I have so many idea's for cards and boxes....I don't want to be this way...I really hope my doctor know's what to do...they are discussing my issues and hopefully they come up with a solution.

Sorry dat ik niet in staat ben om wat foto's te plaatsen van een kaart of een projectje, maar de depressie is zo zwaar op het moment, het lijkt wel of ik verdrink....en dat terwijl ik zoveel ideetjes heb voor kaarten of andere dingen, maar het komt niet uit m'n vingers. Ik wil zo niet zijn, ik wil m'n "ouwe ik" weer zijn. Ik hoop en bid dat de dokters bij de instelling waar ik nu kom (het Eleos in Dordrecht) de wijsheid krijgen zodat ze weten "wat ze met me aanmoeten" ... Ze vergaderen er in ieder geval over, en hopelijk komen ze met een oplossing....
Dit wilde ik jullie even laten weten, zodat het niet lijkt dat ik een blog ben begonnen in overmoed en na een paar dagen het al laat afweten........

Liefs
Marja

Thursday, April 7, 2011

Happy froggy

Goodmorning all,
Yesterday evening I made a card with a Penny Black stamp I had lying around for ages.
The Kraft cardstock mat I embossed with an old Fiskars embossingplate The paper, label and butterfly are from a little paperpad from Papermania: Rose Garden.

The roses I made myself, fun to do. I did put 2 dewdrops on the card and made a bow from twine to put between the roses for a bit of character. The punch is from Woodware craft collection and I cut around it to get the scalloped edge.
Thanks all, for coming to see me today. At the moment I don't feel so bad as yesterday, but it goes "on and off" every hour, so I just cherish this moment and don't look to far ahead. Thanks for all the sweet messages on yesterdays post! You're all so sweet!
Bye for now
Dutch Tulip
Marja

Wednesday, April 6, 2011

Gele woensdag/Yellow Wednesday

Today on Martina's blog:  colortheme #11  :  Yellow.
Here is my card for this challenge.

Go look for the list here of all the others who joined us and made beautiful yellow cards!

Having a very rough day myself, I hope I will be able to make some cards to get my mind of feeling the depression and pain in my body..........
I really hope you all have a blessed day!!
With love
Dutch Tulip
Marja

Tuesday, April 5, 2011

2 cards

Goodmorning all,
I have 2 cards to share. 1 made yesterday evening:
The sentiment I printed on Transparant Inkjet-labels. It says: "Cast all your care upon Him; He cares for you.
1 Peter 5: 7

It's an encouragement card.
The image I had on my computer for a long time and I believe I found it more then a year ago on internet, searching for free coloring pages. Colored it with Derwent pencils and gamsol, and the greens are Copics.
The mat on which the image is stuck, I cut out with my Cricut. I used Kraft cardstock and the yellow dp is from a pad I got for my birthday last year.

The second card I made with an image from Mo's digital pencil too. Got the image as a little present from Chantal when I bought the rectangular nestie's from her last week! (I also want to thank you Chantal, for helping me through the in's and out's of making a Blog!!! could'nt have done it without you!!) ;-)
I used Eline's Old fashioned Nursery papers for this one and I stiched a few spots. Looking at the card, I could'nt come to it to use embelishments, I thought it was pretty enough the way it was!!
I colored again with Derwents and gamsol and the little boys skin and hair I did with Copics.

That was it, hope you all have a good day!!
With love
Dutch Tulip
Marja

Monday, April 4, 2011

Birdcage

Goedemorgen/Goodmorning all,

Here is a birdcage for fun! I did cut it out with my Cricut and the Serenade cardridge. Cut out of cardstock 5 times and glued together with Decoupageglue. Then I painted it with Picket Fence crackle paint from Ranger and rubbed some  "antique gold" Rub 'n buff over it. I cut a bit of lace and stitched it, pulled the yarn and it became a flower. Put a big Rose in the middle, glued all down with my hot glue gun. I colored the Rosebuds with Copic markers.


Don't forget to go look on Alice's blog to see who won the candy!!!!!!
Friday, April 1, 2011

Another Tea Dispenser, a card and some other stuff.

Hey there y'all,
I made another Tea Dispenser today:


I also went to the hobbyshop in Spijkenisse, Doe@ding . I needed some Kraft Cardstock and just plain white Cardstock. The thing was, my parents drove me there (still can't drive due to some medication I'm on) and.....well........they gifted me this:

Is'nt that sweet?!!!!!! I "played" with it this afternoon (after my much needed nap (-:   )  and "played" also with some "new" nestabilities I purchased from Chantal and I came up with this cutie of a card:

The card measures: 27cm x 10cm. I scored on : 11cm and with a special rolerblade knife I perforated on: 22cm. The perforated flap can be torn off and used as a bookmark! I saw this one in the Cards Only from Maart/April 2011.
I thought it was so cute!!!!

This was it from me today. I'm happy to say that I had quiet a good day!! Praise God!!!

With love
Dutch Tulip