Saturday, July 30, 2011

We're on holiday/we zijn op vakantie

Hey everyone, at the moment we are on holiday. My Mother-in-Law has a beautiful big caravan on a camping in Woudenberg, the Netherlands. Just an hour away from home, in the woods. Hopefully I will feel a bit  better here.....
Here a picture of Froggie that I crocheted last week, I took him with us!

Hallo iedereen, op het moment zijn we op vakantie in Woudenberg. Mijn schoonmoeder heeft een mooie grote stacaravan hier. Hopelijk knap ik hier wat op.
Hier een foto van Froggie/Kikkertje die ik vorige week gehaakt heb, ik heb hem meegenomen!I put a post up for next Monday, it will automatically post.
I heb een nieuw bericht voor maandag klaargezet, dus die wordt automatisch gepost!
xxx
Dutch Tulip
Marja

2 boyscards with "fly a kite" papers

Goodmorning, Here 2 boyscards. I used the "fly a kite" paperpad.

Goedemorgen. Hier 2 jongenskaarten. Ik heb het papier "fly a kite" gebruikt.
Have a lovely day.
Een hele fijne dag!
xxx
Dutch Tulip
Marja

Friday, July 29, 2011

Hanglar girl with envelope

Goodmorning, here a card with soft blue/brownish tones. Hanglar girl is handing over a love letter!

Goedemorgen, hier een kaart met zachte blauw/bruine kleuren. Hanglar meiske geeft een liefdesbrief!


With airdrying clay I made a Postmark stamp. It's from "Elines huis" brand. The label is cut from an SVG file from http://www.birdscards.com/
Met aan de lucht drogende (dash) klei heb ik een poststempel gemaakt. Van Eline's huis.... Het tekst label heb ik gesneden met een SVG file van http://www.birdscards.com/

Have a lovely day!
Een hele fijne dag!

xxx
Dutch Tulip
Marja

Thursday, July 28, 2011

some crocheted goodies/wat gehaakte kadootjes

Goodmorning, I have been busy (to distract my mind from feeling sick) crocheting the last couple of days.
This is the result.

Goedemorgen, ik ben druk geweest (om mijn gedachten van m'n ziek voelen af te halen) om wat dingen te haken. Hier is het resultaat.
By the way, they are for sale if you're interested. I have a PayPal account.........
Als jullie ze willen bestellen kan dat hoor, ik heb een PayPal account maar het kan ook per bank/giro.

Have a nice day!
Fijne dag allemaal!
xxx
Dutch Tulip
Marja

Wednesday, July 27, 2011

Bijbeltekst nu downloaden

Hierbij de Bijbeltekst van de vorige kaart. Voor degenen die deze tekst zouden willen gebruiken, tast toe.


Maak er maar mooie kaarten mee. Misschien heb ik de puf om nog eens zoiets te maken met een andere tekst.

Fijne avond allemaal!
xxx
Dutch Tulip
Marja

Close-ups from 3D oopsy daisy Tilda

Hello all, Here are some close ups from the 3D Tilda I made last week. Hennie from Hensmade gave me some tips on how to take pictures of it! I hope you can see it a bit better now.

Hallo allemaal, hier was close up fotos van de 3D Tilda van vorige week. Hennie van Hensmade heeft me wat tips gegeven om het op de juiste manier te fotograferen. Ik hoop dat het nu wat beter te zien is!


I made a "scripture" card along the way. I made the scripture stamp on the computer and cut it with a circle nestabilitie.

Ik heb ook nog een "Bijbeltekst" kaart gemaakt. Ik heb de tekst op de computer in Publisher gemaakt en geprint op Hema correspondentie kaartje, daarna met een cirkel nestabilitie uit gestanst.


This scripture I try to learn by heart and pray at the same time while I read it! Even now, when I feel sick the last 2 weeks...........

Deze tekst probeer ik uit m'n hoofd te leren en bid op het zelfde moment als ik het lees, zelfs nu, nu ik me al 2 weken zo ziek voel.............

God bless!
God's zegen!

xxx
Dutch Tulip
Marja

Tuesday, July 26, 2011

Second post of the day!! My son is crafty too!

Hello all, this is my second post of today, but last week my son (15) went (again) with his Grandma on holiday. She has a big caravan on a camping in Woudenberg in the woods. The went gathering branches and saw them into slices. Then they used a hot gluegun to glue all the slices on a half styropor ball, this is what he came home with, for us, how sweet!!

Hallo allemaal. Dit is de tweede keer dat ik post vandaag. Afgelopen week is onze zoon (15) met zijn oma (weer) op vakantie geweest. Ze heeft een grote stacaravan op een camping in Woudenberg. Ze zijn naar het bos geweest (hoe kan het ook anders) en hebben hout gesprokkeld. Daarna hebben ze de takken in plakjes gezaagd en met de lijmpistool op een grote halve piepschuimbal geplakt. Hij nam hem mee voor ons, lief he!I have been busy crocheting and made this tiny little babyshoe as a keychain.

Ik ben druk bezig geweest met haken en heb dit kleine babyschoentje als sleutelhanger gehaakt.
Have a nice evening all.
Een fijne avond!!
xxx
Dutch Tulip
Marja

Some stylish, simple cards/wat stijlvolle, simpele kaarten

Hello all,
I made 4 stylish, simple cards. Maybe you recognize them, I made some of these a few months back too.

Hallo allemaal,
Ik heb 4 stijlvolle, simpele kaarten gemaakt. Misschien herkennen jullie ze wel, ik heb een paar maanden geleden ook een paar van deze gemaakt.That was it, have a lovely day!
Dat was het weer, een fijne dag!

xxx
Dutch Tulip
Marja

Monday, July 25, 2011

More then a sneak peek

More then a sneak peek is here!!!
Finished and made it 3D...........what a work..........wow.........but I did it!!!!!!!!!!!

Meer dan een tipje van de sluier is hier!!
Klaar en in 3D gemaakt...........wat een werk......wow........maar....Ik heb het gefixt!!!!!!!!!

The papers are printed on my inkjetprinter and downloaded from Summer Driggs blog

Het papier kun je hier downloaden.


It's difficult to see I made Tilda in 3D but I did and boy, it was a heck of a job!
Het is moeilijk om te zien dat Tilda 3D is maar ik heb het gedaan en sjonge, dat was een werk!!!

Hope you all had a lovely weekend!!
Ik hoop dat jullie een fijn weekend hadden!
xxx
Dutch Tulip
Marja

Saturday, July 23, 2011

a sneak peekJust a sneak peek from the card I am posting tomorrow!!!!
Een tipje van de sluier voor de kaart die ik morgen ga laten zien!!

And for now, here is an easelcard with a golden oldy stamp!! Forgot that I had it!

En voor nu, een easelkaart met een gouwe ouwe stempel.!! Ik was helemaal vergeten dat ik die had.....The sentiment is from Scrap-a-licious-times here is the link.

Papier van de Action.

Have a lovely day!
Fijne dag!
xxx
Dutch Tulip
Marja

Friday, July 22, 2011

Hello again!! Again a picture from a card made last week! I used cutting files from the lovely Bird again. I also used a backgroundpaper she created! Thanks so much Bird!! You can find them all here and here and here.

Hallo allemaal!! Weer een kaart die ik vorige week maakte. Ik heb weer cutting files van de lieve Bird gebruikt. Ik heb ook een achtergrond papiertje met wolken geprint die ze ook heeft gemaakt! Je kunt ze hier en hier en hier vinden.


The sentiment is from Nicole Verkooijen and says: a flower for you. The flowers where punched.

The sentimentstempel is van Nicole Verkooijen en heb ik bij Doe@ding gekocht. De bloemen zijn geponst.

Have a nice day!
Fijne dag allemaal!
xxx
Dutch Tulip
Marja

Thursday, July 21, 2011

sympathycard

Goodmorning everyone!

This card I made last week, using the wonderful cutting files and digi stamps from the gorgeous Bird from http://www.birdscards.com/  I want to thank her from the bottom of my heart for all the digi's and cutting files she so generously shares for free!!!!! I made this simple but beautiful sympathy card with the Loopy frame cutting file and the free digi that goes with it. You can find it here.

Deze kaart heb ik vorige week gemaakt. Ik heb de mooie cutting files en digistamps gebruikt van Bird van http://www.birdscards.com/ . Ik wil haar bedanken voor deze gelegenheid dat ze alles wat ze zelf maakt ook gratis met anderen wil delen. Erg lief!!!!!!!! Ik heb deze simpele maar mooie sterkte/condoleance kaart gemaakt met de Loopy frame cutting file en de digistamp die erbij hoort. Je kunt deze hier vinden.And now for some reason the words that I type are starting in the centre
but that's ok, you can read it anyway lol! Have a lovely day!

En om de een of andere reden beginnen de woorden die ik typ nu in het
midden van de pagina, raar, maar niet erg, jullie kunnen
het toch wel lezen! ha! Fijne dag allemaal!!

xxx
Dutch Tulip
Marja


Wednesday, July 20, 2011

Crocheted fruit

Hello ladies (and maybe gentleman),
Today some crocheted fruit from last week. Just for fun!

Hallo dames (en misschien heren),
Vandaag wat gehaakt fruit van vorige week. Voor de lol!!


An apple (or in this case a banana, strawberry and cake) a day keeps the doctor away!! lol

Eet verstandig eet een appel (in dit geval, een banaan, aardbei en taartje) ha!!

xxx
Dutch Tulip
Marja

Tuesday, July 19, 2011

Butterfly

Hello all, again a card from last week and some pictures that Martijn took in the museum from the gems.

Hallo allemaal, weer een kaart van vorige week en een paar foto's die Martijn in het museum van de edelstenen heeft genomen.

The card I did cut with the Cricut and the Serenade cardridge. It's a butterfly. I made it a double card . Simple but fun.

De kaart heb ik met de Cricut en de Serenade cardridge gesneden. Het is een vlinder. Ik heb er een dubbel kaart van gemaakt. Simpel maar leuk.


Here some stones from the museum in Germany, Idar Oberstein.

Amazing how God created all this and more!!!!!!! Glory to Him !!!

Adembenemend hoe God dit en meer geschapen heeft!!!!!!! Glorie aan Hem!!

Have a wonderful day!
Een hele fijne dag allemaal!

xxx
Dutch Tulip
Marja

Monday, July 18, 2011

Finaly some pictures again!!

Hey all! My son is back home again from holiday with his Grandma and Nephew! He had a blast in Germany. They found lots of gems in the mine and went to a gem museum where he made beautiful pictures!
I'm thankful he's home safe again! (and thankful that he has a Grandma that has no CFS and enough energy to do this with her grandchildren!!!) Now back to taking pictures of my creations!
I made a few cards and I will show them one by one, day by day!
This first one I made with the papers from "fly a kite" and Penny Black stamps. Love the mouse in the can!
I embossed the green cardstock with a cuttlebug embossing folder (hmmm, don't know the name right now).

Hallo allemaal. M'n zoon is weer terug van de vakantie naar Duitsland met oma en neefje. Hij heeft het fantastisch gehad en ze hebben prachtige edelstenen gevonden bij de mijn van Idar en Oberstein. Ze zijn ook nog naar een museum daar geweest en daar heeft hij prachtige stenen gezien en gefotografeerd. Ik ben dankbaar dat hij weer veilig thuis is! (en ook dankbaar dat hij een oma heeft die geen M.E. heeft en genoeg energie heeft om deze dingen met haar kleinkinderen te doen!!)
Nou, ik ga maar eens beginnen met elke dag een kaart te laten zien die ik de afgelopen week gemaakt heb.
Deze eerste kaart is gemaakt met het papier "fly a kite" en Penny Black stempeltjes. Ik vind dit muisje in de gieter zo lief!! Het groene cardstock heb ik geëmbost met een cuttlebug embossingfolder, ik weet even de naam niet meer.

 Unfolded
folded it can stand on its own.


Have a lovely day all!! See you tomorrow !
Fijne dag allemaal, tot morgen!

xxx
Dutch Tulip
Marja

Wednesday, July 13, 2011

No camera!

Hey all......................bummer, no camera! My son is on holiday with his Granma and nephew and he took the camera with him........so, no pictures of my creations for at least a week! So sorry!! But I am still crafting and hoping I will get the chance to make a picture of everything next week! I hope you all are crafting away! Love the things I see on your blogs! Keep up the good work girls!!!!!

Hoi allemaal, bah, geen camera! M'n zoon is op vakantie met oma en neef, en hij heeft de camera meegenomen, dus................geen foto's van mijn creaties en pas volgende week heb ik de cam. weer. Sorry meisjes. Maar........ik ben nog steeds lekker aan de knutsel (kaarten en haken) dus volgende week hoop ik alles te kunnen fotograferen (als het niet ondertussen al weggegeven of verkocht is). Ik hoop dat jullie ook nog steeds lekker aan de knutsel zijn! Ik zie althans prachtige dingen op jullie blogs!! Hou vol en ga zo door dames!!!

Have a lovely week
Fijne week!

xxx
Dutch Tulip
Marja

Saturday, July 9, 2011

A lovely cupcake

Goodmorning to Saturday you all! I get inspiration from a lot of you these days! This cupcake I made after getting my inspiration from Tab's blog. Thanks so much girl! This is my go at it!

Goedemorgen op zaterdag allemaal! Ik krijg inspiratie de laatste tijd van veel van jullie blogs! Dit cupcakeje heb ik gemaakt nadat ik inspiratie kreeg van Tab's blog. Dank je wel Tab! Dit is mijn versie!

Have a blessed Sunday tomorrow!
Een gezegende zondag, morgen!
xxx
Dutch Tulip
Marja

Thursday, July 7, 2011

Happy birthday kitty

Goodmorning lovelies, I made a card with Penny Black stamps yesterday. I got my inspiration from Alice
Thanks Alice!!!! I colored the stamp with copics and put some flower brads on.

Goedemorgen allemaal, ik heb een kaart gemaakt met Penny Black stempels gisteren. Ik krijg mijn inspiratie van Alice . Ik heb gekleurd met copics en heb wat kleine bloembrads bevestigd.

Have a lovely Friday!
Een fijne vrijdag!
xxx
Dutch Tulip
Marja

Just because...........

It's Thursday already.....the week flies by! Here a "just because" card.

Het is alweer donderdag.....de week vliegt! Hier een "zomaar" kaart.Have a nice day!
Fijne dag!
xxx
Dutch Tulip
Marja

Wednesday, July 6, 2011

Sunflowers!

Happy Wednesday all!! Here a card with warm colors. The image is from http://www.digitaltuesday.blogspot.com/ .
The big sunflower I made with an image from Accent Essentials cardridge and Cricut.

Fijne woensdag allemaal!! Hier een kaart met warme kleuren. De stempel is van http://www.digitaltuesday.blogspot.com/ .
De grote zonnebloem is gesneden met de Cricut cardrigde "Accent Essentials" .Have a nice day!
Fijne dag!
xxx
Dutch Tulip
Marja

Tuesday, July 5, 2011

Weddingcard

Goodmorning all! I hope my American friends had a fabulous 4th of July?!!!!!!! I made a weddingcard.
The heart I painted first with cherry-red and then cracklepaint picket fence.

Goedemorgen allemaal! Ik heb een trouwkaart gemaakt! Het hart heb ik eerst met kersenrood geschilderd en daarna cracklepaint erover.
Have a nice day!
Fijne dag!
xxx
Dutch Tulip
Marja